5.00 avg. rating (87% score) - 1 vote


เลี้ยงจระเข้ขุน.... “คนเลี้ยงไม่ได้จับ คนจับไม่ได้เลี้ยง”

สำหรับโครงการ การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงจระเข้ขุนนั้น หากเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงโดยที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย ทางศรีราชาฟาร์มก็ยินดีเปิดฟาร์มจระเข้ให้เกษตรกรที่สนใจไปศึกษางานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำปรึกษาในการเลี้ยงอย่างเต็มที่ด้วย
สำหรับวิธีการดำเนินการของศรีราชาฟาร์มนั้น หากเกษตรกรตกลงใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ทางศรีราชาฟาร์มจะทำสัญญาประกันการรับซื้อคืนขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกันราคาที่สามารถรับรองได้ว่าเกษตรสามารถที่จะขายคืนได้ตามราคาที่กำหนด แต่ต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานของจระเข้ที่ศรีราชาฟาร์มกำหนดไว้ และที่สำคัญคือ “คนเลี้ยงไม่ได้จับ คนจับไม่ได้เลี้ยง”
Comments are closed