0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes


สำหรับการดูแลจระเข้ขุนนั้น หลังจากที่ลูกจระเข้ออกจากไข่แล้ว ถูกเลี้ยงไว้ในบ่ออนุบาลที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งครบ 1 ปีแล้ว จะได้ขนาดของจระเข้ที่มีขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5 เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่สามารถเอาไว้ในบ่ออนุบาลได้อีกต่อไปแล้ว ผู้เลี้ยงจะต้องทำการย้ายจระเข้ไปยังบ่อขุน ซึ่งจะเป็นการเลี้ยงจระเข้วัยรุ่น

การเลี้ยงจระเข้ขุน

สำหรับบ่อเลี้ยงจระเข้วัยรุ่นนี้ควรเป็นบ่อที่อยู่ภายนอกอาคารและอยู่กลางแจ้ง แต่ควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดพอสมควร ซึ่งการดูแลนั้นก็ไม่แตกต่างจากการดูแลจระเข้ที่เกิดใหม่มากนัก เพียงแต่จะปรับบางส่วนให้เหมาะสม เช่น ขนาดพื้นที่ต่อตัว คือ 0.7-1 ตารางเมตร มีพื้นที่บกและน้ำเท่าๆ กัน โดยให้อาหาร คือ ไก่ ปลา หรืออาหารผสมอาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง ควรที่จะทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำทุกๆ วัน เพื่อความสะอาด ผู้เลี้ยงควรหมั่นคัดขนาดจระเข้ที่อยู่ในบ่อให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนต้องปรับสัดส่วนจำนวนจระเข้ต่อพื้นที่ให้เหมาะสม ไม่หนาแน่นจนเกินไป

เมื่อความยาวของจระเข้ได้ขนาดตามต้องการของตลาดแล้ว ก็สามารถนำออกสู่ตลาดได้ คือ จะต้องมีความยาวประมาณ 1.7-1.8 เมตร ขยายตามขนาดความยาวและขายตามน้ำหนัก หรือ ความกว้างของรอบอก อันเป็นการจัดมาตรฐานของการจำหน่ายจระเข้ที่ปฏิบัติกันอยู่นั่นเอง

สำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงจระเข้ควรทราบวิธีการเลี้ยงจระเข้ ว่าจะเลี้ยงจระเข้อย่างไรไม่ให้ตายและให้มีสุขภาพแข็แรง มีหนังที่สวยงาม ไม่มีตำหนิ รวมไปถึงการเจริญเติบโตที่ดี เพราะถ้าจระเข้ ขุนโตเร็วจะทำให้ผู้เลี้ยงขายจระเข้ได้เร็วขึ้นอีกด้วย
Comments are closed