About adminจระเข้…เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลมากเลยเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มาก แต่กลับมีหัวใจหลักในการเลี้ยงคือพยายามเข้าไปรบกวนมันให้น้อยที่สุดเพราะหากคนเลี้ยงเข้าไปยุ่งกับจระเข้มากเกินไปจะทำให้จระเข้ตกใจและเกิดความเครียดได้ ซึ่งจะทำให้จระเข้ไม่ยอมกินอาหารและจะมีผลต่อการเจริญเติบโตในที่สุดด้วย

นอกจากนี้เวลาให้อาหารก็จงให้จนคุ้นเคยกันในที่สุด สำหรับการจัดการเลี้ยงและดูแลจระเข้ โดยจะให้อาหารเพียงวันละ 1 มื้อในเวลาเย็น แต่หากอากาศหนาวเย็นก็จะให้วันเว้นวัน เพราะร่างกายไม่เผาผลาญมากอย่างหน้าร้อนหรือในยามที่มีอากาศร้อน ส่วนอาหารที่ให้เป็นปลาทะเลซึ่งเป็นอาหารที่หามาได้ค่อนข้างง่าย ในขณะที่น้ำจะใช้น้ำบาดาลเลี้ยง ตอนซื้อมาใหม่ๆ 4-5 วันจึงจะเปลี่ยนน้ำสักครั้งหนึ่ง โดยจะเลี้ยงโตได้ขนาดหนึ่งจะเปลี่ยนน้ำบ่อยขึ้น คือ 2-3 วันจะเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งก็ได้

สำหรับเรื่องของอาหารนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้อาจจะหาซื้อวัตถุดิบได้จากสภาพท้องที่ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปลา แต่ที่เป็นปลาเพราะปลานั้นหาซื้อง่าย สำหรับคนเลี้ยงนั้น หากจะจ้างมาเลี้ยงจระเข้โดยเฉพาะอย่างเดียว อาจจะไม่คุ้มเพราะเขาให้อาหารในช่วงเย็นเพียงอย่างเดียว อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรจะต้องยุ่งเลย เพราะจระเข้เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมาก