3.67 avg. rating (73% score) - 3 votes


ตลาดจระเข้ดีมาก
ความต้องการของตลาดที่มีมากจนทางฟาร์มต้องทำสัญญากับลูกฟาร์มในการขายคืน โดยการขายห้ามขายข้ามฟาร์มกัน ซื้อฟาร์มไหนจะต้อขายคืนให้กับฟาร์มนั้น ซึ่งหากเกษตรกรสามารถเลี้ยงจระเข้ให้มีขนาดตามที่กำหนดเอาไว้ทางฟาร์มก็จะรับซื้อคืนทันทีตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้

สำหรับตลาดจระเข้ของศรีราชานั้น เมื่อก่อนจะมีส่งในรูปของตัวเป็นๆ ออกไป แต่ปัจจุบันทางศรีราชาฟาร์มจะเน้นการแปรรูปครบวงจรให้มากที่สุด ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนส่งเป็นตัวขายอาจจะแค่ 8,000 บาท แต่หากนำไปแปรรูปแล้วจะได้ราคาถึงตัวละ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการแปรรูปอาจจะเป็นในรูปของเนื้อ หรือเครื่องในซึ่งนิยมนำไปปรุงยากัน

สำหรับการชำแหละเนื้อจระเข้นั้นจะมีเนื้ออยู่ 2 ส่วน คือชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่กิโลกรัมละ 800 บาท ชิ้นเล็ก กิโลกรัมละ 600 บาท ราคาเนื้อจระเข้สดกิโลกรัมละ 900 บาท หากขายส่งกิโลกรัมละ 500 – 600 บาทซึ่งจะเป็นราคาที่หน้าฟาร์มยังไม่รวมค่าขนส่ง

สำหรับการแปรรูปนั้นจะเริ่มตั้งแต่การชำแหละจระเข้ มีการแปรรูปตั้งแต่เนื้อ และการแปรรูปตั้งแต่ยังไม่ได้แปรรูปเลย หรือแปรรูปเนื้อเสร็จแล้วจากนั้นจะมาในส่วนของโรงฟอกหนัง เมื่อฟอกแล้วจะมีทั้งส่งออกไปเลยหรือส่งให้ไปขายในประเทศก็มี ต่อมาก็คือ ส่งให้โรงงานตัดเย็บเครื่องหนัง ซึ่งอันนี้จะเป็นการแปรรูปครั้งสุดท้ายเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภค
Comments are closed