จระเข้ขุน....ขายครั้งแรก คืนทุน !

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลี้ยงจระเข้ขุนนั้น มักจะมีอาชีพหลักอยู่แล้ว เช่น อาชีพเลี้ยงสัตว์ ทำสวนยาง เนื่องจากการเลี้ยงจระเข้ในแต่ละวันไม่ต้องใช้เวลามาก จึงไม่มีความจำเป็นต้องเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก เพียงแค่ใช้พื้นที่แค่ 1 ไร่ สามารถเลี้ยงแบบเต็มพื้นที่ได้ถึง 500 ตัว เพราะบ่อหนึ่งจะมีขนาดไม่เกิน 2 ตารางเมตรหรือประมาณ 1 เมตรคูณเมตรครึ่ง หรือมีพื้นที่ 1 งานก็สามารถเลี้ยงจระเข้ได้ 100 กว่าตัวได้แล้ว

สำหรับการลงทุนในการเลี้ยงจระเข้ขุนนั้นจะหนักไปที่ค่าพันธุ์กับค่าทำบ่อ เฉลี่ยแล้วเกษตรกรจะต้องลงทุนประมาณ 5,000 บาท ต่อตัว แต่รุ่นต่อไปจะลดลงเหลือตัวละประมาณ 4,000 บาท การเลี้ยงจระเข้ขุนขนาด 1 เมตรราคาจะอยู่ที่ตัวละ 2,500 บาท ถ้าเลี้ยงจนได้ที่ประมาณ 1 ปีครึ่งจะได้ความยาว 1 เมตร 80 เซนติเมตร น้ำหนักที่ 25 กิโลกรัม รอบอก 25 นิ้ว และถ้าได้หนังเกรดเอจากการเลี้ยงบ่อเดี่ยวก็จะมีมูลค่าถึง 8,000 บาทเมื่อขายคืนให้ฟาร์ม ถ้าใครเลี้ยงแล้วสมบูรณ์กว่านั้นก็จะได้ราคามากกว่านั้นอีก

สำหรับการซื้อจระเข้ไปแต่ละรุ่นนั้น ปกติแล้วเมื่อถึงเวลาขายจะขายได้เพียงครึ่งหนึ่ง คือหากมีจำนวน 100 ตัวจะมีตัวที่จะขายได้ก่อนประมาณ 30% และ 50% จะขายได้พอดีในเวลาปีครึ่งและอีก 20% จะขายได้หลังจากปีครึ่งนิดหนึ่ง เนื่องจากการเจริญเติบโตของจระเข้แต่ละตัวนั้นไม่เท่ากัน แม้ว่าจะถูกนำมาจากฟาร์มพร้อมกันก็ตาม ขึ้นอยู่ที่ตัวจระเข้และการดูแล แต่โดยปกติจะอยู่ที่ปีครึ่ง