ขายจระเข้อย่างไร

ตลาดเป็นคำถามแรกที่เกษตรกรทุกคนควรที่จะคำนึงถึง ดังนั้นแล้วก่อนจะเลี้ยงจระเข้ผู้เลี้ยงควรที่จะศึกษาตลาดของจระเข้เสียก่อน โดยผลผลิตจากจระเข้ที่สามารถส่งผลออกสู่ตลาดได้แก่

1. จระเข้เป็นๆ ที่มีชีวิต คือ ตลาดของจระเข้ที่มีชีวิต คือเมื่อเลี้ยงแล้วจะขายจระเข้ที่มีชีวิตอยู่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค

  • ลูกพันธุ์จระเข้ โดยผู้เลี้ยงจะเลี้ยงจนกระทั่งได้ขนาดตามต้องการก็จะขายไปยังผู้อื่นให้เลี้ยงต่อ ส่วนใหญ่มักจะขายกันเมื่อลูกจระเข้ มีขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
  • จระเข้รุ่น เป็นจระเข้ที่มีขนาดความยาวระมาณ 70-80 เซนติเมตร เป็นต้นไป บางครั้งยาวถึง 1-1.2 เมตร มักจะถูกซื้อเอาไปเลี้ยงต่อได้
  • พ่อแม่พันธุ์ ผู้ซื้อจะซื้อไปเพื่อผสมพันธุ์ ราคาอาจจะสูงมากหน่อย แต่ข้อดีคือ ผู้ซื้อไม่ต้องเสี่ยงในการเลี้ยงดูเพราะใช้เวลาไม่นานก็ สามารถเพาะพันธุ์ได้เองแล้ว

ส่งโรงเชือดก็ได้ คือ การเลี้ยงจระเข้ทั่งที่ยังมีชีวิต เนื่่องจากเกษตรกรอาจมีขีดความสามารถจำกัด หรือไม่พอในการที่จะทำเอง เช่น ทำไม่ถูกวิธี ไม่มีความชำนาญ และไม่มีเครื่องมือที่ใช้

2. จระเข้เชือด คือ ลักษณะการขายเนื้อจะแบ่งออกเป็นการขายซากอย่างคือ จะเอาเครื่องในและหนังออกเท่านั้น อย่างที่สอง คือการขายเนื้อสดแช่แข็ง ชำแหละเป็นส่วนๆ อย่างที่สามคือ การขายเนื้ออบแห้ง

3. หนังจระเข้ มักจะขายเป็นหนังดิบแช่เกลือส่งไปยังโรงฟอกหนัง หรือถ้าเป็นฟาร์มจดทะเบียนไซเตสแล้ว สามารถส่งออกนอก ไปยังต่างประเทศได้เลย

4. เลือดจระเข้ เลือดของจระเข้มีบางแหล่งรับซื้อพร้อมทั้งตัว ทั้งซาก เพื่อนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรสกลเป็นตัวยารักษาโรคต่างๆ ได้ ไม่มีการทิ้งเลย และนี้คือที่เด็ดของจระเข้ด้วย เครื่องในจะขายไปพร้อมๆ กับซากหรืออาจนำกลับไปเป็นส่วนผสมคลุกเคล้ากับอาหารเพื่อเลี้ยงจระเข้ได้อีกด้วย